Kẽm buộc – Siêu Thị Vật Tư

Kẽm buộc

Kẽm buộc
Dây kẽm buộc 1 ly hay còn được gọi là dây thép buộc 1 ly là loại dây thép có màu đen được dùng rộng rải trong lĩnh vực xây dựng. 

Định mức kẽm buộc sử dụng trong xây dựng: định mức được quy định tại định mức vật tư 1784 của bộ xây dựng. Theo đó, định mức kẽm buộc 1 ly như sau:

  • Đối với xây dựng dân dụng: 13kg kẽm buộc/1 tấn cốt thép.
  • Đối với xây dựng công nghiệp: 2,2% khối lượng cốt thép.

Ví dụ, với một công trình xây dựng dân dụng có khối lượng cốt thép là 100 tấn thì cần sử dụng 1300kg kẽm buộc 1 ly.

Tuy nhiên, định mức này chỉ là tham khảo, thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện thi công và yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Sắp xếp:

1 sản phẩm.