Điều khoản dịch vụ – Siêu Thị Vật Tư

Điều khoản dịch vụ

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

TRÁCH NHIỆM CỦA SIÊU THỊ VẬT TƯ

Sieuthivattu phải quản lý và đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của các thông tin chẳng hạn liên quan đến giá cả và chi tiết sản phẩm, số lượng sản phẩm trong kho cũng như các điều khoản và điều kiện bán hàng được cập nhật trong danh mục sản phẩm của Sieuthivattu và không được phép đăng tải các thông tin không chính xác hoặc gây nhầm lẫn.

Giá sản phẩm được Sieuthivattu toàn quyền quyết định, trừ các sản phẩm được ấn định giá bởi cơ quan có thẩm quyền. Giá sản phẩm nên bao gồm toàn bộ số tiền mà Người Mua cần thanh toán (ví dụ: các loại thuế, phí, v.v.) và Sieuthivattu sẽ không yêu cầu Người Mua thanh toán thêm hoặc riêng bất kỳ khoản tiền nào khác. Nếu thông tin giá hàng hóa hoặc dịch vụ niêm yết không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác thì giá này được hiểu là đã bao gồm mọi chi phí liên quan nói trên.

Trong giới hạn pháp luật cho phép, Sieuthivattu thực hiện các hoạt động khuyến mãi, chiết khấu. Giá cuối cùng Người Mua cần thanh toán thực tế là giá đã áp dụng những điều chỉnh trên.

Cho phép khách hàng được kiểm tra hàng hóa trước khi ký nhận, nếu hàng hóa không đúng với mô tả ban đầu, khách hàng có quyền đổi trả theo Chính sách đổi trả của Sieuthivattu

Cung cấp đầy đủ các hồ sơ chứng chỉ liên quan của các sản phẩm mà Sieuthivattu cung cấp (nếu có).

Sieuthivattu chịu trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Người Mua theo quy định pháp luật.

Sieuthivattu thừa nhận và đồng ý rằng Sieuthivattu chịu trách nhiệm chi trả các loại thuế, phí hải quan và bất kỳ loại phí nào đối với sản phẩm được bán.

Sieuthivattu thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự vi phạm nào của Sieuthivattu đối với các chính sách của Sieuthivattu sẽ dẫn đến các biện pháp đề cập tại Mục Vi Phạm Điều Khoản Dịch vụ.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI MUA

Người mua hàng không được phép:

Truy cập website https://sieuthivattu.com/, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi Sieuthivattu, bao gồm phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.

Thực hiện bất kỳ hành động nào làm sai lệch hệ thống đánh giá hoặc tiếp nhận phản hồi của Sieuthivattu;

Cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Sieuthivattu áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Sieuthivattu;

Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;
Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

Người mua chấp thuận và đồng ý rằng 

Sieuthivattu có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Sieuthivattu hoặc những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật:

(a) tuân thủ các thủ tục pháp luật;

(b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ;

(c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba;

(d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; 

(e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Sieuthivattu, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

  • Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;
  • Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;
  • Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan như chi phí vận chuyển của đơn hàng, phí thanh toán…;
  • Cáo buộc hình sự;
  • Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
  • Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, hoặc các Chính Sách Sieuthivattu.