Cách lựa chọn kích thước đường kính ống luồn dây điện phù hợp cho công – Siêu Thị Vật Tư

Cách lựa chọn kích thước đường kính ống luồn dây điện phù hợp cho công trình

Việc tính toán kích thước đường kính của ống luồn dây điện khi thi công hệ thống MEP là yếu tố quan trọng tiên quyết. Việc tính toán trên sẽ giúp người thiết kế nắp bắt được số lượng dây có thể sử dụng và tiết diện dây có thể luồn trong ống một cách chính xác và dự trù tình huống trong tương lai. Đơn cử là sử dụng phương pháp đơn vị hệ thống, căn cứ trị số bình quân của ống nhựa và dây điện để lựa chọn đường kính phù hợp.
Lựa chọn tiết diện dây theo thương pháp đơn vị hệ thống:

Khi sử dụng phương pháp trên ống nhựa chia làm 2 loại:

1. Dây điện 1 sợi luồn trong ống không dài quá 3m, chúng ta căn cứ số giá trị dây điện theo (bảng 1) mà sử dụng ống, so sánh tổng giá trị dây điện và trị số ống luồn xem ở (bảng 2)

2.Trường hợp dây điện dài trên 3m và có các khúc ngoạt có thể tra cứu bảng 3 về số giá trị dây điện, sau đó xem bảng 4 so sánh số giá trị dây điện và ống nhựa có thể được giả thiết về độ dài và các chổ gấp khúc, nếu chọn ống nhựa có trị số lớn hơn tổng số giá trị dây điện thì ống nhựa có thể dụng nạp được số dây điện cần luồn vào.

Kinh ngiệm lựa chọn kích thước đường kính ống luồn dây điện:

 

Bài viết cùng danh mục: